Happietaria wordt aanbevolen door het Comité van Aanbeveling, dat bestaat uit:

  • Carel Stolker – Rector magnificus Universiteit Leiden
  • Kees van der Staaij – Fractievoorzitter SGP Tweede Kamer
  • Patrick Meijer – Voorzitter Stichting Present Leiden
  • Jonathan Provoost – Duo-raadslid CDA Leiden
  • Pieter Krol – Fractievoorzitter Christenunie Leiden
  • Ruben van Zwieten – Oud-president van Minerva, predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas
  • Ton Jacobs – Dominee van de Marekerk (PKN) in Leiden