Stop mensenhandel, misbruik en uitbuiting in Azië! 

Azië is volop in the picture! We gaan er graag heen om te backpacken, zijn dol op streetfood en ons huis staat vol met ‘made in China’-producten. We kennen allemaal de schitterende beelden van de Himalaya, de monniken in Tibet en de prachtige witte stranden. Maar weten we ook dat twee derde van de slachtoffers van mensenhandel uit ditzelfde werelddeel afkomstig zijn? Hoewel precieze aantallen ontbreken (mensenhandel is vaak niet direct zichtbaar), zijn er naar schatting zo’n 30 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel in Azië. Veel slachtoffers zijn vrouwen en meisjes jonger dan 18 jaar. Mensen worden niet alleen binnen de grenzen van hun eigen land verhandeld, maar ook naar het Midden-Oosten, Europa of Australië.

Oorzaken mensenhandel

De oorzaak van mensenhandel is per gebied in Azië verschillend. Wel zijn er een aantal algemene oorzaken te noemen,  zoals de grote vraag naar ongeschoolde arbeid in bijvoorbeeld de voedsel- en kledingindustrie. Daarnaast zijn inkomens binnen de landen ongelijk verdeeld en is met name het verschil tussen stad en platteland groot. In plattelandsgebieden moeten veel inwoners nog altijd rondkomen van kleinschalige landbouw. Zij hebben tekort aan voedsel, huisvesting, kleding, medische zorg en onderwijs. Veel (jonge)mannen migreren naar grote steden of nabijgelegen landen, op zoek naar werk. Ook vrouwen en kinderen zoeken werk buiten hun eigen gemeenschap. Zij komen terecht in huishoudelijke baantjes, slecht betaalde en gevaarlijke kledingfabrieken of in de prostitutie. Omdat deze mensen baantjes moeten aannemen om te overleven, zijn ze een makkelijke prooi voor uitbuiters.

Steun sociale ondernemers in hun strijd tegen mensenhandel

Happietaria Leiden 2019 strijdt tegen dit onrecht door via Stichting Tear een aantal projecten van sociale ondernemers te steunen in (in dit geval) Zuid-Azië. Het zijn mensen die komen uit het land waar ze werken, en als geen ander de lokale context en cultuur kennen. Zij hebben elk hun visie en aanpak waarmee ze zich inzetten tegen mensenhandel, misbruik en (seksueel) geweld tegen vrouwen. Ze versterken elkaar op verschillende vlakken. We willen jullie voorstellen aan 3 van hen: Binsu, Druhi en Ansu.

Binsa in de handwerkplaats van haar project

Binsa 

Binsa is opgegroeid in het buitenland, maar teruggekeerd vanuit haar diepe wens om haar land te dienen en te strijden tegen uitbuiting als gevolg van mensenhandel en misbruik binnen relaties. Ze heeft in haar land een eigen sociale onderneming opgericht die bestaat uit een bakkerij, café en handwerkplaats. Er werken op dit moment 35 mensen, vooral vrouwen, die slachtoffer zijn geweest of kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van uitbuiting. Daarnaast geeft ze via haar onderneming studiebeurzen aan kwetsbare jongeren, training en voorlichting ter preventie van uitbuiting en mensenhandel, en therapie aan mensen die slachtoffer zijn geworden. Binsa wil zich de komende tijd richten op het trainen van nieuwe leiders, om zo een groter netwerk te creëren van mensen die zich inzetten tegen mensenhandel en de bewustwording verhogen.

Druhi

Druhi is opgegroeid in een land waar het verboden is om christen te zijn. Ze werd van haar ouders gescheiden die moesten vluchten, maar heeft hen later teruggevonden. Nu is het haar passie om jongeren die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel te leren zichzelf opnieuw te waarderen en hun dromen te realiseren. Ze heeft hiervoor samen met haar man twee organisaties opgericht. In deze organisaties worden op dit moment jongeren getraind om een eigen bedrijf te beginnen als loodgieter, omdat hier een groot tekort aan is. Ze wil de opleidingen uitbreiden door naaimachines en laptops aan te schaffen en trainingen te geven over ‘innerlijke schoonheid’. Ze verwacht dat jongeren die de training en opleiding hebben gevolgd, zich in zullen zetten om hun eigen gemeenschap bewust te maken van de risico’s van mensenhandel.

Ansu

Ansu, opgegroeit als Hindoe, maar christen geworden, voelt zich geroepen om de armste en meest buitengesloten mensen te dienen. Ze richt zich daarom op gemeenschappen in afgelegen gebieden, en geeft daar voorlichting over de gevaren van mensenhandel. Ze heeft hiervoor een NGO opgericht, die ze samen met 7 andere vrouwen runt. Door bewustwording en studiebeurzen probeert deze NGO zoveel mogelijk meisjes naar school te laten gaan om hun kwetsbaarheid te verkleinen. Ook runnen ze een opvanghuis waar meisjes opgevangen worden die uit bordelen zijn ontsnapt.

Hoe steunt Tear? 

Tear ondersteunt Binsa, Druhi en Ansu door hen te laten deelnemen aan een driejarig leiderschapstrainingsprogramma, genaamd ‘Inspired Individuals’. In dit programma ontvangen zij:

  • persoonlijke coaching, afgestemd op hun achtergrond en leerbehoeften;
  • trainingen op het gebied van leiderschap, marketing en financiering, ten behoeve van het duurzaam kunnen voortzetten van hun onderneming/organisatie;
  • toegang tot een internationaal netwerk van organisaties met dezelfde doeleinden;
  • financiële ondersteuning, voor investering in hun onderneming/organisatie en/of training en onderwijs;
  • gebed en pastorale steun
Hier gaat het geld naartoe:

Het geld dat we ophalen gaat naar het leiderschapstrainingsprogramma Inspired Individuals. Vanuit dit programma worden naast Binsa, Druhi, Ansu en nog 32 andere Inspired Individuals wereldwijd ondersteund. Tear ondersteunt dit vanuit de gedachte dat alle organisaties en projecten, met welk doel dan ook, uiteindelijk door mensen worden geleid. Mensen met talenten en mogelijkheden, maar ook met hun kwetsbare kanten en valkuilen. Wij geloven dat Binsa, Druhi en Ansu door deel te nemen aan het Inspired Individuals-programma hun talenten nog beter kunnen ontplooien, effectiever kunnen werken en hun werk duurzaam kunnen voortzetten. Daarmee zijn ze in staat om blijvend bij te dragen aan de verandering van mensenlevens, het mobiliseren van kerken en het beïnvloeden van beleid in hun land.

En nu jullie!

Om dit doel te ondersteunen is geld nodig en daar wil Happietaria 2019 voor zorgen. Door te komen eten, doneren en al je vrienden en familie over dit project te vertellen kunnen we een bijdrage leveren aan het creëren van een toekomst voor slachtoffers van mensenhandel. Samen nemen we een hap uit mensenhandel. Welkom! Reserveer hier.

Meer foto´s van de organisatie kunt u vinden onder foto´s.