Het Happietaria Management Team (HMT) bestaat voornamelijk uit mensen van de verschillende deelnemende christelijke studentenverenigingen in Leiden. Het HMT houdt zich bezig met het coördineren en organiseren van alles wat er bij het opzetten van het project komt kijken en draagt ook de eindverantwoordelijkheid.
 
 

joost
Joost Vedder

Voorzitter en juridische coördinator
voorzitter.leiden@happietaria.nl

Sylvia de Vreede

Secretaris
secetaris.leiden@happietaria.nl

Willem-Jan de Voogd

Penningmeester en sponsorcoördinator
sponsor.leiden@happietaria.nl

Debora van der Velden

Pandcoördinator
pand.leiden@happietaria.nl

 
Marianne Kempe

Keukencoördinator
keuken.leiden@happietaria.nl

Stephanie Hutten

Medewerkerscoördinator
medewerkers.leiden@happietaria.nl

Debora Molenaar

PR- & bewustwordingscoördinator
pr.leiden@happietaria.nl