Tear

Dit jaar zal het geld dat Happietaria Leiden ophaalt gaan naar een project van de hulporganistaie Tear. Tear heeft in Bolivia een partnerorganisatie genaamd Paz y Esperanza, wat Vrede en Hoop betekent. Deze organisatie zet zich in om geweld in gezinnen te voorkomen en slachtoffers van geweld te helpen.

 

 

Achtergrond

Zuid-Amerika heeft erg veel burgeroorlogen gekend er is daardoor door de jaren heen altijd een hoge mate van geweld in de samenleving geweest. Ook vandaag de dag is er veel geweld in Zuid-Amerika. Er heerst een machocultuur waarin het geaccepteerd is dat vrouwen en kinderen door mannen mishandeld worden. Zeventig procent van de kinderen in Bolivia lijdt onder geweld in gezinnen en dertig procent daarvan is seksueel geweld.

 

Paz y Esperanza

Paz y Esperanza is een kleine organisatie van ongeveer 12-15 vaste medewerkers, maar daarnaast werken ze ook met vrijwilligers. In Bolivia staat het kantoor van de organisatie in de hoofdstad Santa Cruz, maar de moederorganisatie heeft ook kantoren in Peru, Equador en de Verenigde Staten. Paz y Esperanza werkt veel samen met lokale kerken, waarvan het merendeel protestants is. De organisatie werkt vooral in een aantal kwetsbare wijken waar de prevalentie van geweld erg hoog is. Daar is vaak ook meer drankmisbruik en meer (seksueel)
misbruik. In deze wijken is het op straat vaak ook niet veilig. Paz y Esperanza heeft twee pijlers, namelijk het voorkomen van geweld en begeleiding van de “survivors of violence”.

 

Om geweld te voorkomen doen ze de volgende dingen:

  • Preventie: Dit doet Paz y Esperanza onder andere door bewustwordingsacties, bijvoorbeeld cursussen, workshops en voorlichtingslessen over de rechten van kinderen op scholen en in kerken. Ook doen ze protestmarsen, campagnes, zoals de Goed Gedrag Campagne (Buen Trato) en trainen ze mensen om geweld te herkennen. Bij deze acties worden veel vrijwilligers ingezet.
  • Ruimte in de maatschappij creëren om geweld bespreekbaar te maken: Omdat het in de Zuid-Amerikaanse cultuur huiselijk geweld geaccepteerd is, is het moeilijk om hierover te praten. Paz y Esperanza traint mensen om hierover het gesprek in kerken en op scholen aan te gaan en taboes te doorbreken.
  • Kerkelijk werkers trainen: Paz y Esperanza probeert de dogma´s in kerken te veranderen en te laten zien dat iedereen gelijkwaardig is. Zo gaan de kerken gezonde gezinsrelaties promoten en worden ze geholpen om de geweldcultuur te doorbreken. Kerken helpen zo ook ouders om hun kinderen op te voeden zonder geweld.

 

De begeleiding van “survivors of violence” is kleinschaliger, maar wel een intensiever traject. Het begeleiden doet Paz y Esperanza op de volgende manieren:

  • Het geven van psychologische hulp aan slachtoffers, bijvoorbeeld door wekelijkse gesprekken met een psycholoog.
  • Juridische ondersteuning als het slachtoffer een rechtszaak wil aanspannen. Omdat het vaak om geweld binnen families gaat, wil lang niet iedere hulpzoekende dit.
  • Het geven van praktische hulp door bijvoorbeeld het zoeken van nieuwe woonruimte.
  • Samenwerking met politie en advocaten: door politieagenten en advocaten te trainen hoe ze op een goede manier met geweld in gezinnen kunnen omgaan, probeert Paz y Esperanza ook op strafrechtelijk gebied de samenleving te veranderen.

Meer foto´s van de organisatie kunt u vinden onder foto´s.